Carmen mobile

CARMEN Mobile, to wersja Carmena pracująca w środowisku telefonii komórkowej. Jest to modułowy system wspomagający wybrane opcje Carmena pracujące w środowisku desktopowym lub WWW.

Carmen Mobile adresowany jest do firm, które stawiają na interaktywny kontakt użytkowników pojazdów z działem floty. W aplikacji dostępne są funkcjonalności przeznaczone dla administratorów floty i użytkowników pojazdów zgodne z ich uprawnieniami: przekazywania pojazdów (z podpisem administratora i biorącego/zdającego pojazd, generowaniem protokołu, zdjęciami), oględziny pojazdu (ze zdjęciami), dodawanie certyfikatów czy udostępnianie użytkownikowi pojazdu informacji o aktualnym stanie używanego przez niego pojazdu (np. ważność polis, badań technicznych itd.)

Tworząc Carmen Mobile zwróciliśmy uwagę na taką jego funkcjonalność jak prostota obsługi. Użytkownik dostaje do użytku sugestywną aplikację, która w prosty i przejrzysty sposób pozwala na uzyskanie informacji lub wprowadzenie danych.

Aplikacja pracuje na telefonach komórkowych z systemem operacyjnym Android wersji 4.1 lub nowszej.

W zależności od systemu bazowego, jego opcji i potrzeb Carmen Mobile zawiera odpowiednie moduły reprezentowane przez ‘kafelki’ na ekranie telefonu (przykład poniżej), dostępne zgodnie z uprawnieniami.

Moduł administratora

Moduł przeznaczony dla administratora floty. Dostępne opcje to przekazanie pojazdu oraz oględziny pojazdu.

Podczas przekazania pojazdu możliwe jest złożenie podpisów na ekranie smartfonu (przykład powyżej) zarówno przez pracownika odbierającego lub zwracającego pojazd, jaki i administratora floty. Podczas operacji przekazania można także dodać zdjęcia. Po akceptacji pojazd natychmiast zmienia status w bazie danych, a podpisany protokół przekazania pojazdu stanowi załącznik wykonanej operacji.

Moduł certyfikatów i informacji o pojeździe

Moduł przeznaczony jest zarówno dla użytkowników pojazdów jak i administratorów floty. Możliwe jest dodanie certyfikatów np. przeglądu czy badania technicznego pojazdu. W zależności od nadanych uprawnień można dodać certyfikat dla dowolnego pojazdu (administrator floty) lub tylko do użytkowanego pojazdu (użytkownik).

Opcja informacji o pojeździe podaje informacje o pojeździe – ważność polis, badan technicznych, …

Moduł inwentaryzacji sprzętu

Moduł stanowi narzędzie wykonawcze w module inwentaryzacji sprzętu dostępnego w wersji desktopowej. Do identyfikacji wykorzystany został aparat fotograficzny smartfona zamiast skanera kodów. Naklejki z numerami ewidencyjnymi mogą być drukowane w wersji desktopowej. Sprzęt identyfikowany jest po numerze ewidencyjnym wydrukowanym w postaci kodu na naklejce lub po numerze seryjnym telefonu komórkowego, także dostępnym w postaci kodu w telefonie komórkowym.

Uprawnienia

Prawami użytkowników CARMEN Mobile zarządza administrator systemu desktopowego