Systemy z rodziny Carmen zostały wdrożone w ponad 260 firmach z branż takich jak:

 • Bankowość
 • Farmaceutyka
 • Chemia
 • Ubezpieczenia
 • Finanse i consulting
 • Koncerny paliwowe i energetyczne
 • FMCG
 • Spożywcza, piwowarska i monopolowa
 • Tytoniowa
 • Media i środki przekazu
 • Centrale firm motoryzacyjnych
 • Ochrona mienia
 • Telekomunikacyjna, komputerowa i elektrotechniczna
 • Sieci handlowe
 • CFM
 • Transpot ciężki
 • Budownictwo
 • Recycling i oczyszczanie miasta
 • Administracja państwowa

Pełna lista referencyjna, w przypadku oferty handlowej, udostępniana jest na życzenie.